Pensioensparen

Pensioensparen via lijfrente

Als u de afgelopen 7 jaar geen of weinig pensioen opbouwde bij uw werkgever, kunt u fiscaal aantrekkelijk sparen voor uw pensioen. Wij werken nauw samen met Blaak Zetten waar de Regiobank is gevestigd. Hier kunt u alle informatie lezen over pensioensparen met de Regiobank. 

Bekijk of u jaarruimte of reserveringsruimte hebt met deze rekenhulp van de Belastingdienst. U kunt dan in uw aangifte inkomstenbelasting betaalde premies aftrekken en betaalt daardoor minder belasting.

Jaarruimte of reserveringsruimte

Bij het sparen via lijfrentes gaat het over ‘jaarruimte’ en ‘reserveringsruimte’. U betaalt daardoor in het jaar van aftrek minder belasting. U hebt jaarruimte als u dit jaar niet voldoende pensioen opbouwt via uw werkgever. U hebt reserveringsruimte als u in de 7 jaren daarvóór niet voldoende pensioen opbouwde.

Had u op 1 januari 2020 de AOW-leeftijd, dan hebt u geen recht meer op aftrek in de jaarruimte. Misschien hebt u dan nog wel reserveringsruimte doordat u in vorige jaren de jaarruimte niet (volledig) hebt gebruikt.

Tip: de rekenhulp begint met de jaarruimte, maar u kunt beter beginnen met het berekenen van de reserveringsruimte. Dan laat u geen rechten verloren gaan.

Voordeel

Het voordeel van het sparen voor uw pensioen met een ‘lijfrente’ is dat de premies (tot de jaar- of reserveringsruimte) aftrekbaar zijn van uw inkomen. U betaalt daardoor in het jaar van aftrek minder belasting. U kunt er ook voor kiezen om te sparen op een geblokkeerde bankrekening. Dan is het in het betreffende jaar het gespaarde bedrag (tot de jaar- of reserveringsruimte) aftrekbaar.

Later belasting betalen

U krijgt in het jaar dat u de premie betaalt geld terug van de Belastingdienst. In de jaren waarin de lijfrente uitkeert, moet u straks wel belasting betalen over deze uitkeringen. De kans is groot dat u er dan een lager tarief over betaalt, omdat AOW’ers minder betalen over een inkomen tot ruim € 34.000. Bovendien verlaagt u door de premiebetalingen en stortingen op de geblokkeerde spaarrekening jarenlang spaargeld dat belast is in box 3.

Sparen of verzekeren?

Bij sparen op een geblokkeerde bankrekening zijn uw kosten veel lager. Aan de andere kant: voor wie erg oud wordt, kan een lijfrenteverzekering juist gunstiger uitpakken. Ga na wat beter bij u past: banksparen of een lijfrenteverzekering.

Tip: raadpleeg Blaak Verzekeringen met onze Regiobank in Zetten als u de mogelijkheid hebt om fiscaal aantrekkelijk te sparen voor uw pensioen. Zo krijgt u advies van een financieel adviseur of het – gezien uw inkomen nu èn later – wel verstandig is om een lijfrente af te sluiten.